Kontakt

Centar za razvoj neformalnog obrazovanja građana – CRNOG je nestranačka, neprofitna nevladina organizacija koja se bavi edukacijom građana u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine, zdravlja, ljudskih I manjinskih prava. Osnovana je 2001. godine i do sada je sprovela brojne projekte u ovim oblastima. U proteklih nekoliko godina organizacija sprovodi aktivnosti u kojima primenom geografskih informacionih sistema analizira prostor, predlaže mere zaštite i unapređenja životne sredine i rezultatima istraživanja informiše i edukuje građane o aktuelnim problemima.

Fondacija „Srpski Zalog za Svemir” (Serbian Case for Space – SCS) je osnovana 15. oktobra 2017. godine u Beogradu. SCS je zamišljen kao “think tank” sa ambicijom da prikaže značaj svemirskih tehnologija i podrži uključivanje Republike Srbije u svemirski sektor. Fondacija je sastavljena od mladih profesionalaca sa višegodišnjim iskustvom u naučno-istraživačkom radu i praksom u privatnom sektoru. U svom radu SCS se ističe kroz podizanje svesti o mnogobrojnim rešenjima koje svemirski sistemi nude u okviru različitih oblasti (poljoprivrede, transporta, e-medicine, klimatskih promena, itd.). Takođe, SCS ističe važnost umrežavanja naučnog, privatnog i državnog sektora u Srbiji i njihovo spajanje sa međunarodnim partnerima. Najzad, članstvo u Komitetu za miroljubivo korišćenje svemira je jedan od glavnih ciljeva fondacije, i u tu svrhu SCS predstavlja nezavisnu platformu za razvoj svemirske strategije.

Udruženje Jedan stepen Srbija je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi delovanja u oblasti zaštite životne sredine, a posebno u oblasti ublažavanja i prilagođavanja na promene klime. U svom radu Jedan stepen Srbija se zalaže za uspostavljanje nacionalnog dijaloga o klimatskim promenama u kome treba da učestvuje društvo u celini, tranziciju na nisko-ugljeničnu ekonomiju zasnovanu na 100% obnovljivim izvorima energije, uvođenje naknade za emisiju ugljen-dioksida i unapređenje obrazovnog sistema kako bi se naše društvo pripremilo za mere ublažavanja i prilagođavanja na klimatske promene. Jedan stepen Srbija je član međunarodnih mreža Climate Action Network Europe i World Alliance for Efficient Solution kao i nacionalne mreže organizacija civilnog društva Koalicija 27.