Šume i klima

Projekat Šume i klima je započet 2018. godine sa ciljem procene pogodnosti terena za pošumljavanje primenom otvorenih podataka i geografskih informacionih sistema. Danas portal osim podataka o šumama nudi podatke o solarnoj energiji u Srbiji. Cilj projekta je da podrži akcije pošumljavanja i tranziciju ka obnovljivim izvorima energije, kao mere borbe protiv klimatskih promena.

Šume i klima

Dostupni su otvoreni geoprostorni podaci za šest vrsta i to: crni bor, hrast kitnjak, breza, cer, gorski javor i srebrna lipa. Jednostavnim pregledom na mapi možete utvrditi koja lokacija je najpogodnija za pošumljavanje određenom vrstom u izmenjenim klimatskim uslovima.

Solarni kalkulator

Naš solarni kalkulator Vam može pomoći da dobijete odgovore na pitanja: da li je Vaš krov pogodan za korišćenje solarne energije? Kolika je prosečna godišnja potrošnja za 1kW instalisane snage? Kolika je snaga potrebna za solarni sistem? Kolika je cena solarnog sistam za Vaš krov?