O projektu

Portal Šume i klima je pobedničko rešenje na Izazovu otvorenih podataka – Životna sredina i mi koji je objavio Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u partnerstvu Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Portal su razvili:

Prvobitni algoritam je razvijen u okviru projekta Šume i klima, koje je u 2018. godini podržalo Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije. Portal je izrađen na osnovu unapređenje verzije algoritma:

$$S = 0,25P+0,20C+0,15M+0,12G+0,09D+0,07F+0,05W+0,04L+0,03R$$

gde je:

S – pogodnost terena za pošumljavanje
P – tip zemljišta
C – klimatski uslovi (sadašnjost i budućnost)
M – geomorfološki uslovi
G – geološka podloga
D – suša
F – ranjivost od požara
W – hidrološki uslovi
L – namena zemljišta
R – blizina saobraćajnice

Formula je dobijena primenom analitičko hijerarhijskog procesa. Od krajnjih rezultata su izuzete površine koje su već pokrivene šumama i zaštićena područja na kojima je potrebno posebno planirati razvoj šumskog pokrivača. Algoritam ne razmatra planska i strateška dokumenta, zbog čega se svim korisnica preporučuje da pre sadnje drveća kontaktiraju nadležne institucije.

Primena algoritma je podrazumevala primenu geografskih informacionih sistema, odnosno QGIS besplatnog programa. Korišćeni su otvoreni podaci sa različitih platformi (https://data.gov.rs/sr/, https://www.copernicus.eu/en, https://www.diva-gis.org/ i sl.), pri čemu krajnji rezultat zavisi od kvaliteta ulaznih podataka.

Postoje dva pravca daljeg razvoja portala:

  1. Unapređenje kvaliteta ulaznih podataka kojima će se dobiti kvalitetniji izlazni podaci.
  2. Povećanja broja vrsta za koje će biti prikazana pogodnost.

Preuzimanje podataka

* Algoritam na osnovu kog je izračunata pogodnost za pošumljavanja ne razmatra planska i strateška dokumenta, zbog čega se svim korisnica preporučuje da pre sadnje drveća kontaktiraju nadležne institucije.

** Za sadržaj ovog vebsajta odgovorni su isključivo autori, a izneti stavovi ne predstavljaju nužno stavove Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, Svetske banke, Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, Ujedinjenih nacija i Programa za razvoj Ujedinjenih nacija.