Forest and Climate

Portal Forest and Climate offers information about the most suitable area for afforestation. Using satellite and geospatial data, and multicriteria analysis we have identified the most suitable locations for planting sessile oak, black pine and birch. Portal was developed within open data challenge organized by UNPD Serbia and Office for IT and e-Government.

Šume i klima

Dostupni su otvoreni geoprostorni podaci za šest vrsta i to: crni bor, hrast kitnjak, breza, cer, gorski javor i srebrna lipa. Jednostavnim pregledom na mapi možete utvrditi koja lokacija je najpogodnija za pošumljavanje određenom vrstom u izmenjenim klimatskim uslovima.

Solarni kalkulator

Naš solarni kalkulator Vam može pomoći da dobijete odgovore na pitanja: da li je Vaš krov pogodan za korišćenje solarne energije? Kolika je prosečna godišnja potrošnja za 1kW instalisane snage? Kolika je snaga potrebna za solarni sistem? Kolika je cena solarnog sistam za Vaš krov?