Šume i Klima

Portal Šume i klima nudi podatke o pogodnosti terena za pošumljavanje. Primenom satelitskih i geoprostornih podataka, kao i višekriterijumske analize identifikovane su najpogodnije lokacije za šume hrasta kitnjaka, crnog bora i breze. Portal je razvijen u okviru Izazova otvorenih podataka.